De tijd snelt voorbij als een ongrijpbare stroom. Met abstracte portretten vang je de kostbare momenten van geliefden voordat ze vervagen. Een  tijdloos portret, een verstilde herinnering aan het ongrijpbare, expressief en toch persoonlijk. zonder dat dit ongemakkelijk voelt als een statieportret.

Met abstracte portretten probeer ik het vluchtige om te zetten in het eeuwige, het vergankelijke in kunst. Het is een eerbetoon aan de momenten en fases in het leven die het meest dierbaar zijn. Het is de belofte dat, zelfs als de tijd voortraast, de herinneringen die we koesteren, altijd binnen handbereik zijn.

Time rushes by like an elusive stream. With abstract portraits, you capture the precious moments of loved ones before they fade away. A timeless portrait, a quiet reminder of the elusive, expressive but still personal, without feeling awkward like a formal portrait.

With abstract portraits, I try to transform the fleeting into the eternal, the transient into art. It's a tribute to the moments and phases in life that are most dear. It's the promise that, even as time rushes on, the memories we cherish are always within reach.


Brother and sister (sold) 

Acryl on linenBrother and sister

130 x 140cm


Proud dad with his beautiful daughters (sold) 

Acryl on linen

250 x 140cm


Bella Bibi (sold)

 

Acryl on linen

100 x 100cm


It's all in the eyes (sold)

 

Acryl on linen

180 x 80cm


Tough Tyco (sold)

 

acryl on linen

100 x 100cm


Twan (sold)

 

Acryl on linen

100 x 100cm